花とゆめ • Hana to Yume • 1977 > 19781976 <

1
Kekkon no Jouken
2
Hamidashikko
3
Sato no Yawa
4
(Shinji WADA)
5
Airabu Yu (I love you)
6
Glass no Kamen
7
(Yasuko SAKATA)
8
Hamidashikko
9
Emiko Kazoe Uta
10
Kekkon no Jouken
11
Yousei-Ou
12
Glass no Kamen
13
Kowareta Kazuhiko-kun
14
(Yasuko SAKATA)
15
(Tomoko KURAMOCHI)
16
Rain Rain
17
(Tomoko KURAMOCHI)
18
19
(Tomoko KURAMOCHI)
20
(Yasuko SAKATA)
21
(Tomoko KURAMOCHI)
22
Pan to Kaiken
23
(Tomoko KURAMOCHI)
24
(Yasuko SAKATA)

別冊花とゆめ • Bessatsu Hana to Yume (Betsuhana) • 1977 > 19781976 <

Summer
Hamidashikko
Autumn
Hamidashikko